• مشخصات اکانت

  • عدد یا حروفی که در زیر اسمتان در کلش با علامت # شروع میشود
  • قیمت را به تومان وارد کنید . مثلا : 1.000.000 : یک میلیون تومان